Lihtne tööde haldamine

Uku sobib nii üksikutele tööhuntidele kui suurtele tiimidele.
Kõik olulised tööriistad, mida vajad tööde planeerimiseks ja haldamiseks

Uku on sinu kaasaegne abiline

Uue funktsionaalse ja ilusa tööriista abil juhid oma meeskonda, planeerid
projekte ja hoiad töövool silma peal ilma suurema peavaluta

Tööde planeerimine

Projektijuhtimine

Ajaarvestus

Mini Uku

Klienditugi


Probleemivaba töödehaldus

Kõik, mida vajad tööde planeerimiseks ja ülevaate saamiseks

Kõik tööd on ühes kohas

Kiire uute ülesannete sisestamine

Lihtsasti seadistatav korduvülesannete plaan. Loob ülesandeid teatud nädalapäevadele või korra kuus, kvartalis, aastas.

Teavitused

Teavituste süsteem annab operatiivselt teada, kui kasutajale on suunatud uusi töid või kliente, ülesande juurde on lisatud kommentaar või manus. Teavitusi on võimalik tellida ka meilile.

Checklistid

Üks töö võib koosneda mitmest väiksemast ülesandest, mis ära tuleb teha. Iga ülesande juurde saab tekitada checklisti tehtud ja tegemata ülesannetest.

Aja märkimine

Tööd alustades saad vaid ühe hiireklikiga stopperi käima panna ning kui töö valmis, peatub stopper automaatselt. Ülesandele kulunud aega saab sisestada või korrigeerida ka hiljem.

Lisatöö

Plaaniväliseid töid on võimalik märkida lisatööks, nii on need kergelt eristatavad. Kui kliendiga on kokkulepe plaaniliste tööde osas, kuid plaanivälised ülesanded üha rohkem aega võtavad, on see lihtsasti märgatav.

Tehtud ülesanded

Tehtud ülesandeid on vajadusel lihtne leida ja korrigeerida.

Hilinenud ülesannete kuvamine

Kui ülesanne pole tehtuks märgitud enne määratud kuupäeva (ja kellaaega), ilmub selle töö juurde märge “Hilinenud”. Hilinenud ülesandeid näitatakse töölaual alati esimesena ning kuvatakse välja ka raportis.

Igal kliendil oma ülesannete plaan

Kõik kliendid on erinevad ning erinevad on ka soovid. Loo igale kliendile täpselt tema vajadusi silmas pidav korduvuste plaan, mis tekitab tööplaani vajalikud ülesanded.

Alamülesanded

Üks töö võib koosneda mitmest väiksemast ülesandest, mis ära tuleb teha. Iga ülesande juurde saab tekitada checklisti ehk linnutatava nimekirja, mis aitab järge pidada, mis tehtud ja mis tegemata.

Kontrollitud ligipääs

Iga kliendi või projekti puhul saab määrata, kes pääseb kliendiinfole ligi, kes saab muuta korduvülesannete plaani ja kes on peamiseks töötegijaks antud kliendi juures.

Omavaheline suhtlus

Kõik ülesanded on kommenteeritavad ja nii on kerge jätta töö külge kommentaarina näiteks märge, miks on töö hilinenud ja mis takistab seda lõpuni viimast.

Salvestatud raportid ja andmete eksportimine

Sagedasti kasutatavad otsingu-parameetrid saab salvestada ning vaid ühe hiireklikiga huvipakkuvat raportit näha. Tulemusi saab mugavalt eksportida ning kasvõi kohe kliendile saata.

Raportid

Raportid võimaldavad näha nii tehtud kui ka tegemata töid valitud perioodi jooksul. Võimsad filtrid annavad vastused kõikidele tekkinud küsimustele klientide ja kasutajate lõikes.

Tähtis

Eriti tähtsaid ülesandeid saab tähistada lipukesega, mis torkab töölaual hästi silma ning ei lase olulise tähtsusega tööl muude kohustuste sekka kaduda.

Kliendiprofiil

Tähtsad kliendi andmeid – nt. siseinfo, aadress, kontakisikud ja muu tähtis, mida ärisuhtluses vaja võib minna.

Otsing

Töölaua otsing võimaldab endale määratud ülesandeid lihtsalt leida.
Raporti otsing leiab ülesandeid nii pealkirja kui teemade järgi ja aitab konkreetset tööd leida kiiremini kui filtrite abil otsides.

Kuupäevad

Igale ülesandele on määratud algusaeg, millal see töölauale ilmub. Lisaks on võimalik seada tähtaeg ja kellaaeg, millal töö valmis peab olema.

Ülesande kirjeldus

Ülesande juurde saab kirjutada lisainformatsiooni, kopeerida kliendi soovi või jätta juhiseid asendajale. Kirjeldusele lisaks saab koostada linnutatavaid nimekirju ehk checkliste.

Delegeerimine

Vahel on vaja oma töid kolleegidele delegeerida või haigestunud töökaaslase ülesanded laiali jagada. Delegeerimine on kiire viis seda teha ilma, et informatsioon kaduma läheks või mõni töö tegemata jääks.

Jagatud ülesanded

Enamasti on ülesanded personaalsed, aga Uku võimaldab töid kolleegide vahel jagada.
Kõigil osapooltel on võimalus ülesannet muuta, kulunud aega sisestada ja tehtuks märkida.

Kalender

Töölaualt avanev kalender on asendamatu abimees planeerimiseks. Liiguta ülesandeid päevade vahel või prioritiseeri tänaseid töid. Kalendris sisalduvad riigipühad ning olulisemad valdkonnapõhised kuupäevad.

Manused

Ülesannete külge on võimalik lisada ka manuseid, mis on eriti mugav, kui töö on vaja kellelegi delegeerida.
Samuti võib manus olla töötulemus, mida on ülevaatamiseks mugav esitada..

Isiklikud ülesanded

Mitme kalendri pidamine on ebamugav ja seepärast saab Ukus planeerida ka isiklikke ülesandeid, millele teistel ligipääsu pole. Vali kliendiks iseennast ning vajadusel peida personaalsed sissekanded seadete alt.

Klientide deaktiveerimine / arhiveerimine

Kui kliendi või projektiga on töö lõppenud, saab kliendi deaktiveerida, arhiveerides kõik andmed ning korduvusi enam ei looda. Vajadusel saab kliendi jälle aktiveerida.

Teemad

Teemad võimaldavad ühte tüüpi ülesandeid grupeerida – nii ei ilmu samal päeval 20 kliendile tehtav ülesanne töölauale 20 korda, vaid kokku grupeeritult. Võimaldab ka raportist töid kergelt leida.

“Õppisin Uku kasutamise juba esimese
tunniga, mitte nädalatega – eraldi
koolitusi pole tarvis”

Doris Meijel

Pearaamatupidaja, Benchmark OÜ

Halda oma tiimi, kliendi töid ja ülesandeid ühes kohas

Proovi Standard paketti 30 päeva tasuta

Tore abiline Uku
tema kunagi ei tuku
hoiab kõike hästi meeles
kulge ikka tema tuules

© 2020 Artify OÜ