Uku + Merit Aktiva integratsioon

Kõik olulised andmed ettevõtte juhtimiseks ühes kohas

Ajakulu klientide, projektide ja töötajate lõikes

Tehtud töö mahud (näiteks ostu- ja müügiarved)

Planeeritud, tehtud ja tegemata ülesanded

Mis väärtust Uku + Meriti integratsioon Sulle loob?

Automatiseeritud andmevahetus kogub klientidega töömahu andmed kiirelt & täpselt Ukusse kokku. Unusta aeganõudev käsitöö ning tee oma ettevõtte juhtimine efektiivseks.

1

Raamatupidaja kuukokkuvõtted täpseks ja automaatseks

Varasematesse perioodidesse sisestatud kanded kuvatakse automaatselt kuus, millal tööd tehti. Uku kajastab täpseid muudatusi kannetes 6-kuud tagasiulatuvalt.

2

Ajakulu ja töömaht läbipaistvaks ja analüüsitavaks

Ukusse sisestatud tööaja ja Meritis tehtud töömahu põhjal koostab Uku ülevaatliku raporti. See kiirendab klientidega arveldamise protsessi.

3