Sisestatud dokumentide (näiteks ostu- ja müügiarved) või töötajate arvu saab Ukusse sisestada kasutades lisavälju. Selleks on vaja ülesande täitmisel aktiveerida lisaväljad ning tehtud töö maht sinna sisestada.

Praktika näitab, et enamasti aktiveeritakse lisaväljad alles ülesande täitmisel. Ülesande muutmise vaate avamisel sisestatake tehtud töö maht:

Kuid saab ka mugavamalt!

Aktiveeri lisaväljad juba kliendi korduvülesannete plaani tehes ja sisesta hiljem info otse töölaual:

Kuidas seda saavutada?

Aktiveeri lisaväljad plaanides või lausa mallides ja võid edaspidi muretult otse töölaual ostuarvete, müügiarvete, töötajate arvu ja muu olulise info sisestada ilma lisaklikke tegemata!

Selleks on kaks võimalust:

 1. Läbi kliendinimekirja
  Ava peamenüüst kliendid
  Vali klient või kliendid, kellel soovid lisavälju aktiveerida
  Ava ülesannete plaan
  Vali ülesanne
  Aktiveeri lisaväli ja salvesta korduvülesanne
 2. Otse töölaual, vajutades “muuda korduvülesannet”

    

– Vajuta “Veel võimalusi”
– Linnuta soovitud lisaväljad
– Salvesta korduvülesanne

 

Pärast lisavälja aktiveerimist ilmub ülesanne sinu töölauale juba koos sisestamist vajava informatsiooniga.

illustratsioon Icons8